KATALOG

Ważne informacje
dla artystów

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje rejestracja w NewGallery.pl?
Rejestracja w naszej NewGallery jest bezpłatna. Bezpłatnie także możesz w naszej galerii wystawić dowolną ilość dzieł. Prowizję pobieramy jedynie podczas sprzedaży dzieła nabywcy i doliczamy ją do zaproponowanej przez Ciebie ceny.
Jakie dzieła są przyjmowane do galerii?
Obecnie oferujemy naszym klientom obrazy grafikę i fotografię artystyczną i takie dzieła przyjmujemy do sprzedaży. Zamierzamy rozszerzyć naszą ofertę o sprzedaż rzeźby grafiki i innych dzieł o dużych walorach artystycznych.
Jakie maksymalne wymiary dzieła przyjmuje galeria?
Maksymalne wymiary dzieła które możemy przyjąć do sprzedaży są ograniczone możliwościami dostawy. Stąd nie możemy obsłużyć sprzedaży dzieła którego wymiary przekraczają łącznie (suma wymiarów) 300 cm.
Czy jest jakaś minimalna lub maksymalna ilość dzieł które mogę wystawić?
Staramy się nie ograniczać ilość dzieł które mogą wystawić artyści w naszej galerii ale mniejsza ilość prac bardzo ogranicza możliwość promowania danego twórcy. Zachęcamy Cię do umieszczenia w NewGallery.pl także Twoich prac już wcześniej sprzedanych (bez podawania ceny) aby zilustrować ścieżkę Twojego rozwoju artystycznego.
Czy sprzedawane są dzieła elektroniczne?
Na obecnym etapie rozwoju nie oferujemy dzieł cyfrowych.
Czy każdy twórca może wystawić swoje prace czy są jakieś warunki do spełnienia?
Każda osoba może wystawić w naszej galerii swoje dzieła. Nie ograniczamy się do promowania wybranych twórców. Poszczególne dzieła podlegają jednakże indywidualnej moderacji i ocenie w zakresie walorów artystycznych.
Czy po umieszczeniu mojej pracy w NewGallery.pl mogę to dzieło sprzedać osobie nie będącej klientem NewGallery.pl?
Tak oczywiście. Nie ograniczamy możliwości swobodnego dysponowania własnymi pracami. Ważne jest jednak wtedy niezwłoczne usunięcie dzieła ze sprzedaży lub poinformowanie nas drogą mailową że dzieło nie jest już na sprzedaż.
Jak mam zrobić zdjęcia moim pracom?
Aby wykonać poprawne zdjęcia skorzystaj z naszego samouczka znajdującego się TUTAJ.
Jak uzyskać druk certyfikatu autentyczności?
Wzorcowy formularz Certyfikatu autentyczności jest udostępniony tutaj newgallery.pl/informacje. W momencie zamówienia Twojej pracy przez potencjalnego klienta wysyłamy do Ciebie materiały do odpowiedniego zapakowania dzieła. W przesyłce znajdziesz także gotowe formularze certyfikatów które musisz wypełnić i dołączyć do sprzedawanego dzieła. Możesz również pobrać i wydrukować Certyfikat autentyczności ze strony internetowej i dołączyć go do przesyłki zawierającej zamówioną pracę. Certyfikat musisz wypełnić odpowiednimi informacjami na temat obrazu i podpisać go oryginalnym odręcznym podpisem. Jest to bardzo ważny dokument. Najlepiej jeśli certyfikat jest trwale przymocowany do pracy.
Do czego służy certyfikat autentyczności?
Certyfikat autentyczności jest bardzo istotnym elementem w procesie sprzedaży działa w naszej galerii ze względu na dokonywanie przez Klienta zakupu na odległość bez możliwości fizycznego kontaktu z dziełem i z artystą. Jest to potwierdzenie że dana praca jest oryginalnym jedynym egzemplarzem danej pracy wykonanej własnoręcznie przez twórcę.
Czy certyfikat autentyczności należy przesłać razem z obrazem?
Tak certyfikat autentyczności spełnia rolę potwierdzenia że dana praca jest autentyczna i wykonana własnoręcznie przez twórcę. Koniecznie należy dołączyć ja do przesyłki a najlepiej przymocować do pracy o ile jest to możliwe.
Co mam zrobić z certyfikatem autentyczności?
Pobierz ze strony internetowej …. [adres] lub skorzystaj z egzemplarza certyfikatu dołączonego do dzieła. Wypełnij go i podpisz własnoręcznym podpisem. Przymocuj certyfikat do dzieła o ile jest to możliwe i prześlij wraz z Twoim dziełem do klienta. Pamiętaj że jest to bardzo ważny dokument dla klienta.
Ile dostanę wynagrodzenia za moje dzieło?
Do zaproponowanej przez Ciebie ceny dzieła dodamy prowizję z której pokryjemy między innymi koszty dostawy dzieła ubezpieczenia i obsługi administracyjnej. Końcowe wynagrodzenie które do Ciebie prześlemy jest wprost uzależnione od Twojego status podatnika i może różnić się w zależności od formy rozliczenia.
Czy dostanę jakieś rozlicznie po sprzedaży dzieła?
Tak w mailu prześlemy dokładne rozliczenie transakcji z uwzględnieniem Twojego statusu podatkowego.
Jak długo będę czekał na pieniądze po sprzedaży dzieła?
Z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące możliwości zwrotu produktu zakupionegona odległość przez nabywcę rozliczenie z Tobą przeprowadzimy po 14 dniach od dnia dostawy dzieła.
Jak zapakować obraz?
Po zamówieniu obrazu przez nabywcę otrzymasz od nas przesyłkę zawierającą specjalny karton papier oraz folię bąbelkową wraz z instrukcją pakowania. Otrzymasz także wydruk certyfikatu do wypełnienia i podpisania. Aby poprawnie zapakować obraz skorzystaj z instrukcji jaką do Ciebie prześlemy. Aby uniknąć wątpliwości co do jakości dzieła przed spakowaniem sfotografuj swoje dzieło przed i po zapakowaniu.
Kto organizuje i płaci za transport dzieła do Klienta?
Wszystkie koszty przesyłki pokrywa NewGallery.pl. My także zajmiemy się transportem dzieła. Do Ciebie należy jedynie poprawne (zgodne z instrukcją) zapakowanie dzieła wypełnienie i podpisanie certyfikatu autentyczności oraz przekazane przesyłki kurierowi.
Co w przypadku jeśli nabywca zwróci obraz?
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nabywca produktu zakupionego na odległość ma prawo go zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Zwrot następuje na adres NewGallery.pl i to my przesyłamy do Ciebie zwrócone dzieło. Aby nie było konieczności zwracania przez Ciebie wypłaconego wynagrodzenia rozliczamy się z Tobą po upływie wspomnianych wyżej 14 dni.
Co w przypadku kradzieży lub uszkodzenia działa podczas transportu?
Jeśli nabywca złoży do NewGallery.pl reklamacje co do jakości dostarczonego dzieła lub dzieło nie zostanie dostarczone skontaktujemy się z Tobą aby ustalić czy dzieło zostało uszkodzone lub zaginęło podczas transportu. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem firma ubezpieczeniowa pokryje koszty utraty czy uszkodzenia dzieła.
Dostałem informację o ponownej sprzedaży mojego działa – co to oznacza?
To bardzo pozytywna dla Ciebie informacja. NewGallery.pl zgodnie z przepisami (USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przekazuje bowiem artyście do 5% wartości dzieła (droit de suite) które zostało ponownie sprzedane w naszym serwisie i którego wartość nie przekracza 50.000 EUR. Kwota ta zostanie rozliczona z Tobą z uwzględnieniem twojego statusu podatkowego.

Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek:

  • 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz
  • 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
  • 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
  • 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
  • 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12 500 euro.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku ceny sprzedaży niższej niż równowartość 100 euro.

Sam sprzedałem dzieło umieszczone w galerii - czy muszę to zgłosić?
Jeśli Twoje dzieło zostało sprzedane lub samodzielnie je sprzedałeś poza naszą galerią prosimy abyś oznaczył swoją pracę jako sprzedaną lub poinformował nas dowolną drogą o wycofaniu danej pracy ze sprzedaży.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda Polityka prywatności